© www.foretagetsverige.se
Sep2017
001a
Politik Start:
<< Företaget Sverige är också ett “Alternativ” som det går att rösta på! Sverige som företag är än mer en realitet idag än någonsin tidigare. Vår infrastruktur, hälsovård och skatteintäkter i övrigt, lockar till sig allt fler ”investerare”. Statligt, kommunalt och inhemskt privat ägande är inte längre självklart, vilket kräver mer politisk insikt, förstånd och förståelse för hur både marknad och människan fungerar.
Kartoteket Kartoteket Nästa kort > Nästa kort > Info Info